irodaiangol@gmail.com
+36(30)455-7702
 

Publikációim

5+1 kérdés arról, hogyan lehet coaching szemlélettel nyelvet tanulni

Life coaching, business coaching, karrier coaching, felsővezetői coaching - ezekről hallunk mindenütt - munkahelyen, szakmai fórumokon, közösségi médiában, de már a kávézókban is egyre többen erről beszélnek. Tagadhatatlan, hogy a coaching begyűrűzött mindennapjainkba. Ma már sokan fordulnak life coach-hoz, ha elakadást éreznek magánéletükben. Jogosan. Egy coach ugyanis nem ad tanácsot, nem ítélkezik, hanem értően hallgat, és megpróbálja úgy terelni a beszélgetést különböző coaching eszközökkel, illetve jó időben feltett jó kérdésekkel, hogy az ügyfél végül saját maga jön rá problémája megoldására. De hogyan lehet coach-csal nyelvet tanulni?
Mivel a munkavállalók is egyre inkább tapasztalják a karrier vagy business coaching gyakorlati hasznát a mindennapi munkájukban, szeretnék, ha a coaching szemlélet nyelvi képzésükben is megjelenne. Ugyanis nyelvtanulóként is gyakran elakadnak, megtorpannak vagy elbizonytalanodnak a nyelvtanulási folyamat során, és néha nem, vagy csak nehezen érzik azt, hogy fejlődnek. Ilyenkor sokan feladják vagy szüneteltetik a tanulást, pedig szükségük lenne a nyelvtudásra. Ezzel pedig megszületik egy új kereslet: a nyelvtudásra vágyó, de a hagyományos nyelvoktatásból kiábrándult tanulók halmaza. A tréningpiac pedig megteremtette a kínálatot, azaz megadta a választ erre az üzleti igényre. A nyelvi coachinggal.
1. Mivel szerzett magának létjogosultságot a nyelvi coaching?
A 2008-ban kirobbant válság óta a cégek sokkal tudatosabbak lettek a tréningmegrendeléseket illetően. A válság idején jelentősen csökkentették vagy befagyasztották a képzési keretüket, aminek természetesen a nyelvtanfolyamok is sokszor áldozatul estek. Sok nagy- és középvállalat azóta is azt a szemléletet követi, hogy nincs felesleges ideje és pénze arra, hogy hónapokon vagy akár éveken keresztül fizessék a nyelvórákat alkalmazottaik számára anélkül, hogy annak valódi eredményét látnák. Ugyanis gyakran hiába járnak a munkavállalók hosszú ideig ezekre a tanfolyamokra, továbbra sem tárgyalóképes a nyelvtudásuk, nem tudnak prezentálni angolul, nem mernek a megbeszéléseken megszólalni - holott ez lenne a feléjük támasztott munkahelyi elvárás. Sajnos még mindig viszonylag kevesen tudnak szorongás nélkül kommunikálni idegen nyelven. A nyelvi coaching ezt ismerte fel, és éppen erre ad választ.
2. Mi a nyelvi coaching hozzáadott értéke?
Vegyünk például egy gyakori helyzetet: magánóra elején a nyelvtanár megkérdezi a tanulót, hogy hogy van, aki válaszként hosszú percekig arról mesél, hogy egy megbeszélés miatt szorong. Elmeséli, hogy külföldi feletteseinek kell majd megmagyaráznia, hogy miért nem tudják tartani az élesítések tervezett határidejét. Hagyományos nyelvórán mi történik? A tanár érdeklődéssel végighallgatja a tanuló mondandóját, javítja közben a nyelvtani hibákat, majd rátér a saját óratervére, amiről meggyőződése, hogy tanítványa fejlődését szolgálja. A coach szemléletű tanár viszont mit tesz? Eldobja az óratervét (már ha van neki) és a következő alkalmakra tervezett anyagokat is, hogy segítsen az ügyfelének felkészülni erre a munkahelyi kihívásra. Tudja, hogy most ez a prioritás számára. Közös célkitűzéssel, felelősségmegosztással, kérdésekkel, nyelvi panelekkel és szituációs játékokkal segíti felkészülni a tanulót a meetingre. A tanár rugalmas, figyelmes és ügyfélközpontú marad. Ez utóbbi példa már nagyon hasonlít a nyelvi coachingra, de maga a szemlélet ennél jóval több.
3. Miben különbözik a nyelvi coaching a hagyományos nyelvóráktól?
Először is az órák témáját nem a tanár, hanem a tanuló határozza meg. A cél ugyanis az, hogy az ügyfél éppen aktuális munkájához szükséges puha készségek (pl. prezentációs technika, megbeszélések nyelvezete, stb.) kerüljenek elsajátításra, gyakorlásra. Az ügyfél hozza a megoldandó problémát, a szakmai hátterét, jártasságát, míg a coach kiváló nyelvtudását (szükséges nyelvi paneleket, kifejezéseket, stb.) és módszertani eszköztárát „dobja be a közösbe”. A nyelvi coaching nem feltétlenül kötött időbeosztással (pl. heti egyszer másfél óra ugyanabban az időben) valósul meg, hanem igény szerint, rugalmas intenzitással találkoznak a felek. Ez azonban az óradíjban is tükröződik. Egy nyelvi coaching ülés drágább, mint egy hagyományos nyelvóra.
4. Csak egyéni formában működik a nyelvi coaching?
Vitathatatlanul ez a gyakoribb forma, mivel általában mindenki más nyelvi kihívással küszködik, így egyénileg kívánja orvosolni problémáját a nyelvi coach segítségével. A nyelvi coaching azonban mikro, azaz 2-3 fős csoportokban is hatékony lehet. Ez esetben viszont lényeges, hogy a résztvevők azonos területen dolgozzanak, kollégák legyenek és közel azonos nyelvi szinten álljanak. Az ügyfél nyelvi szintjének erős B1 körül kell lennie ahhoz, hogy valóban eredményes legyen a coaching folyamat.
5. Miről ismeretes egy jó nyelvi coach? Hol találunk megfelelő szakembert?
Számos coachképző cég van a tréningpiacon, valamint egyre több vállalati nyelvoktatásra specializálódott nyelviskola indít már nyelvi coachingokat is, és igyekszik tanárai számára átadni a módszertant. Azonban bármilyen jó szakember is egy nyelvtanár, nem feltétlenül rendelkezik azokkal a készségekkel, háttértudással és az üzleti élet területén szerzett tapasztalattal, ami szükséges ahhoz, hogy nyelvi coachként is hitelesen tudjon működni. A coaching típusú nyelvórákra általában nem lehet előre készülni. Ezért is létfontosságú, hogy a nyelvi coach jártas legyen abban a világban, amiben ügyfelei dolgoznak, különben nem fognak közös nyelvet beszélni. A nyelvi coachnak gyakran tisztában kell lennie a vállalatirányítási és projektvezetési módszertanokkal, azzal, hogy valójában hogyan zajlik egy telefonkonferencia vagy egy státuszmegbeszélés. Értenie kell, hogy miről beszél a coachee, nem csupán a szavak szintjén, hanem ismernie kell a folyamatokat a szervezeten belül, meg kell tudnia jósolni, hogy mik lesznek azok a kérdések, amiket a külföldi felettes fel fog majd tenni ügyfelének a rettegett projektmegbeszélésen. Részletesen körül kell járni a problémaköröket, és fel kell tudni tenni azokat a kérdéseket, amik előre viszik az ügyfelet. Csupán mindezek ismeretében lehet nyelvi coachként eredményesen érvényesülni és piacképesnek maradni. Nem véletlen, hogy nyelvi coachok inkább olyan szabadúszó nyelvtanárokból lesznek, akik rövidebb-hosszabb időre elhagyták a tanári pályát, hogy a versenyszférában szerezzenek tapasztalatot, majd visszatérve, saját vállalkozást indítva, olyan tudás és készségek átadására képesek, amelyre más, ezeken a területeken tapasztalatlan nyelvtanárok nem.
+ 1. Milyen könyv vagy eszköz van, ami segíti a nyelvi coaching folyamatot?
Ideális esetben a coachee-k viszik a munkájuk során is használt anyagokat az ülésekre a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében. Azonban ez üzleti titok megsértése miatt néha nem valósulhat meg, illetve gyakran előfordul, hogy egész egyszerűen több anyagra, új feladatra, szerepjátékra lenne szükség egy nyelvi funkció vagy szituáció megfelelő begyakorlásához. Sajnos nagyon kevés kimondottan az üzleti nyelvi coachingokhoz tervezett tankönyv létezik vagy anyag található az interneten. Így egy nyelvi coach munkájához az is hozzátartozik, hogy folyamatosan keresnie-kutatnia kell azokat az eszközöket, amelyek a coaching folyamatot nemcsak színesebbé, gördülékenyebbé teszik, hanem amiből az ügyfelek maximálisan profitálhatnak a munkájuk során is.
Eredeti cikk: https://www.hrportal.hu/hr/51-kerdes-arrol--hogyan-lehet-coaching-szemlelettel-nyelvet-tanulni-20170508.html